Mods / CANExt

Category: #Other #QoL
Author: KenigVovan
Side: Both
Created: Mar 19th 2022 at 9:29 AM
Last modified: Jul 2nd 2023 at 10:07 AM
Downloads: 4038
Follow Unfollow 5

Latest file for v1.18.0-pre:
claimsext_v0.2.3.zip 1-click install


With claims 0.3.1 version this mod is obsolete, whole functionality were moved to claims mod.

 

Additional mod for Claims (https://mods.vintagestory.at/claims).

P - main GUI

ALT + U - show claimed plots on the map

ALT + I - to show city chest bank (need "alt + u" activated before that)


/claimscolor city/alliance red/white/black/gray/yellow/notfound   - set color of your city(all alliance cities) plots (only for mayor/leader) - (now you need rejoin game to redraw map with new color, i'll update it later)

COLOR_CHANGE_ONLY_FOR_ALLIANCE in Config of "claims" set if only alliance can change it's plot color (or every city can)

Use last version of Claims, otherwise plots map won't update after claim/unclaim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 + borders of colored squares and transparent inner part

 + add hoverText with city's name, works with different zoomLevel

 + more info in hover info for city plots(mayors, population...)

 + marks of chest-banks on the map - can be turned off by config in claims mod

 + item for city creation (without recipy and proper texture now)

 +- gui with information about player city/alliance/village; list with buttons/commands

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Next steps:

 - add color set using rgb format (not only preset colors) (probably i'll add config in which admin will be able to change colors/values)

 - plot's color change only for alliancies, city/village default colors

 - something like "spy" item from civcraft for sabotage enemy city(steal money from chest-bank, reduce fertility of the soil, etc.)

Version For Game version Downloads Release date Changelog Download 1-click mod install*
v0.2.3 1123 Jan 30th 2023 at 6:48 AM Show claimsext_v0.2.3.zip Install now
v0.2.2 284 Oct 22nd 2022 at 9:06 AM Show claimsext_v0.2.2.zip Install now
v0.2.0 217 Jul 9th 2022 at 3:08 PM Show claimsext_v0.2.0.zip Install now
v0.3.0 105 Jul 2nd 2023 at 10:07 AM Show claimsext_v0.3.0.zip Install now
v0.1.1 226 Jul 7th 2022 at 5:48 AM Show claimsext_v0.1.1.zip Install now
v0.0.9 287 May 5th 2022 at 9:03 AM Show claimsext_v0.0.9.zip Install now
v0.0.8 224 Apr 23rd 2022 at 5:35 PM Show claimsext_v0.0.8.zip Install now
v0.0.7 204 Apr 15th 2022 at 7:49 AM Show claimsext_v0.0.7.zip Install now
v0.0.6 206 Apr 10th 2022 at 5:53 PM Show claimsext_v0.0.6.zip Install now
v0.0.5 215 Apr 3rd 2022 at 7:08 PM Show claimsext_v0.0.5.zip Install now
v0.0.4 226 Mar 25th 2022 at 2:30 PM Show claimsext_v0.0.4.zip Install now
v0.0.3 226 Mar 25th 2022 at 9:28 AM Show claimsext_v0.0.3.zip Install now
v0.0.2 240 Mar 19th 2022 at 5:47 PM Show claimsext_v0.0.2.zip Install now
v0.0.1 219 Mar 19th 2022 at 9:29 AM Show claimsext_v0.0.1.zip Install now

4 Comments (oldest first | newest first)

💬 KenigVovanAuthor, Sep 23rd 2023 at 4:38 PM

Kaofan

mod is obsolete and won't be updated

💬 Kaofan, Sep 16th 2023 at 6:17 PM

KenigVovan

Polish version

pl.json

{

  "gui-ok": "ok",

  "gui-cancel": "anuluj",

  "gui-new-city-creation": "Tworzenie nowego miasta",

  "gui-type-name": "Wprowadź nazwę miasta:",

  "item-citycreationdocument": "Dokument tworzenia miasta",

  "claimsext:gui-back": "Wstecz",

  "gui-on": "włączone",

  "gui-off": "wyłączone",

 

  // maingui

  "gui_main_city_name": "Miasto: <font color=\"green\">{0}</font>",

  "gui_main_city_mayor": "Burmistrz: <font color=\"green\">{0}</font>",

  "gui_main_city_population_count": "Populacja: <font color=\"green\">{0}</font>",

  "gui_main_city_plots": "Działki: <font color=\"green\">{0}/{1}</font>",

 

  "gui_main_alliance_name": "Sojusz: {0}",

  "gui_main_alliance_leader": "Lider: {0}",

  "gui_main_alliance_city_count": "Miasta: {0}",

 

  "gui_main_village_name": "Wioska: {0}",

  "gui_main_village_chief": "Wódz: {0}",

  "gui_main_village_villagers_count": "Mieszkańcy: {0}",

  "borders": "Granice",

  "unclaim": "Odznacz",

  "claim": "Oznacz",

  "info": "Informacje",

  "citizen": "Obywatel",

  "village": "Wioska",

  "alliance": "Sojusz",

  "city": "Miasto",

  "plot": "Działka",

  "new": "Nowe",

  "messages": "Wiadomości",

  "sale": "Sprzedaż",

  "plot_sale_amount": "Cena: ",

  "not_for_sale": "Nie na sprzedaż",

  "add_plot_name": "Wprowadź nazwę działki: ",

  "set": "Ustaw",

  "permissions": "Uprawnienia",

  "fee": "Opłata",

  "type": "Typ",

  "name": "Nazwa",

  "choose_plot_type": "Wybierz typ działki",

  "use": "Użyj",

  "attack_animals": "Atakuj zwierzęta",

  "build": "Buduj",

  "friend": "Przyjaciel",

  "ally": "Sojusznik",

  "stranger": "Nieznajomy",

  "pvp": "PVP",

  "fire": "Pożar",

  "blast": "Eksplozja",

  "player_name": "Wprowadź nazwę gracza:",

  "add": "Dodaj",

  "remove": "Usuń",

  "add_player_name": "Wprowadź nazwę gracza: ",

  "payout": "Wypłata",

  "prison": "Więzienie",

  "invitelist": "Zaproszenia",

  "feestate": "Opłaty",

  "kick": "Wyrzuć",

  "invite": "Zaproś",

  "uninvite": "Wycofaj zaproszenie",

  "add_city_name": "Wprowadź nazwę miasta:",

  "add_alliance_name": "Wprowadź nazwę sojuszu: ",

  "add_fee_count": "Wprowadź liczbę: ",

  "type_number_page": "Wprowadź numer strony: ",

  "city_criminal_add": "Dodaj",

  "city_criminal_remove": "Usuń",

  "criminal": "Przestępca",

  "list": "Lista",

  "invites": "Zaproszenia",

  "invitereceived": "Otrzymane",

  "invitesent": "Wysłane",

  "claims": "Oznaczenia",

  "summon": "Przywołaj",

  "set_summon_point": "Ustaw punkt",

  "summon_point_select": "Wybierz",

  "enter_summon_point": "Wprowadź punkt przywołania:",

  "city_summon_list": "Lista",

  "city_commands": "[Miasto]",

  "plot_commands": "[Działka]",

  "citizen_commands": "[Obywatel]",

  "alliance_commands": "[Sojusz]",

  "village_commands": "[Wioska]",

  "claim_unclaim": "Oznacz/Odznacz",

  "plot_borders": "[Granice działki]",

  "plot_msgs": "[Wiadomości działki]",

  "plot_set_for_sale": "[Ustaw działkę na sprzedaż]",

  "plot_set_name": "[Ustaw nazwę działki]",

  "plot_set_fee": "[Ustaw opłatę za działkę]",

  "plot_set_type": "[Ustaw typ działki]",

  "plot_set_permissions": "[Ustaw uprawnienia działki]",

  "plot_set_pvp": "[Ustaw PVP działki]",

  "plot_perms_citizen": "[Uprawnienia obywatela]",

  "enter_village_name": "Wprowadź nazwę wioski: ",

  "prices": "Ceny",

  "village_perms_stranger": "[Uprawnienia nieznajomego]",

  "village_perms_citizen": "[Uprawnienia obywatela]",

  "village_set_permissions": "[Ustaw uprawnienia wioski]",

  "claimsguide": "Oznaczenia",

  "claimsguide-title": "Mechanika gry: Oznaczenia",

  "claimsguide-text": "<strong>Ogólnie</strong><br>Mod dzieli mapę świata na działki o rozmiarze 16x16xWysokośćŚwiata. Dla tych działek można ustawić prawa dla grup graczy. Istnieją 3 rodzaje praw do działki: <i>budowa/zniszczenie</i>, <i>użycie</i> i <i>zadawanie obrażeń chronionym zwierzętom</i>. Istnieją 4 grupy, dla których można ustawić prawa: <i>obywatel</i>, <i>sojusznik</i>, <i>nieznajomy</i>, <i>przyjaciel</i>.<br>    W modzie istnieją 3 główne struktury: Wioska, Miasto i Sojusz.<br> <strong>Wioska</strong> to tylko 1 chroniona działka o niższym koszcie stworzenia, ale bez możliwości PVP, rozprzestrzeniania się ognia i wybuchów. Wioska zostanie również usunięta po określonym czasie (domyślnie 1 rzeczywisty tydzień).<br> <strong>Miasto</strong> może mieć więcej działek. Liczba dostępnych działek zależy od populacji miasta. Dla działek miasta można wyłączyć/włączyć PVP, rozprzestrzenianie się ognia i wybuchy (flaga bez PVP może mieć dodatkową opłatę).<br> <strong>Sojusz</strong> zawiera co najmniej 1 miasto i może ogłaszać wojny innym sojuszom.<br><br><strong>Gospodarka</strong><br>Skrzynie-banki są używane przez graczy, miasta i sojusze. Aby stworzyć nową, musisz postawić skrzynię i umieścić na jednym z jej boków znak [strona zachodnia/wschodnia/południowa/północna]. Następnie musisz napisać dla gracza skrzynia-bank<br>   <strong>[gracz]Twojanick</strong><br>Dla miasta:<br>   <strong>[miasto]Nazwamiasta</strong><br>Dla sojuszu:<br>   <strong>[sojusz]Nazwasojuszu</strong><br><br>Jeśli na pierwszej linii nie wystarcza miejsca na nazwę, kontynuuj na następnej. Następnie kliknij przycisk zapisz. Jeśli wszystko jest w porządku, otrzymasz wiadomość, że skrzynia-bank została stworzona. Po udanym stworzeniu skrzyni-bank możesz usunąć znak. (Jeśli zapisałeś zawartość znaku, ale nie ma żadnych wiadomości, zapisz ją ponownie).<br> Tylko gracz może stworzyć swoją własną skrzynię-bank, skrzynia-bank miasta może być stworzona tylko przez jego burmistrza, a skrzynia-bank sojuszu tylko przez jego lidera. Skrzynia-bank miasta może być stworzona tylko na działce miasta. Skrzynia-bank sojuszu tylko na działce miasta sojuszu. Aby usunąć skrzynię-bank, zniszcz skrzynię.<br><br>Jeśli gracz nie ma stworzonej skrzyni-bankowej, jego inwentarz zostanie użyty, na przykład do tworzenia miasta lub oznaczania działki. Ale jeśli wyjdziesz offline i nie będziesz mieć skrzyni-bankowej, nie będziesz mógł opłacić opłaty za swoje działki.<br><br><strong>Typy działek</strong><br><strong>Przywołanie</strong> w granicach tej działki można ustawić punkt teleportacji. Domyślnie w pobliżu tego punktu powinno być 2 inne osoby, aby przywołać gracza, który go używa.<br><strong>Więzienie</strong> to działka, na którą zostaną teleportowani przestępcy miasta, jeśli zostaną zabici na działkach miasta przez obywateli z rangą "milicja".<br><strong>Ambasada</strong> inne typy działek mogą być oznaczone przez obywatela miasta. Ten typ działki może być oznaczony przez każdego, nawet bez miasta.<br><strong>Tawerna</strong> tylko na tej działce można stworzyć wewnętrzne oznaczenie.<br><br><strong>Grupa działek miasta</strong><br>Do tej grupy można zaprosić dowolnego gracza (z twojego miasta, innego miasta, bez miasta), działki miasta można przypisać do tej grupy, a każdy gracz z tej grupy będzie miał dostęp do tych działek. W taki sam sposób, jak ustawione uprawnienia dla działek, mogą być ustawione dla tych grup. Dla grupy można również ustawić opłatę, którą zapłaci każdy członek grupy.<br><br><strong>Interfejs użytkownika (GUI)</strong><br>Aby otworzyć, użyj klawisza "P". Znajdziesz tam informacje o swoim mieście/wiosce/sojuszu oraz zakładkę z częścią istniejących poleceń (inne znajdziesz na stronie forum teraz)"

 

}

 

💬 Haku, Mar 29th 2023 at 6:45 AM

A Update of this mod (gui) would be nice it doesn't work whit new 1.17.11 version

//cheers

💬 YourCreator, Jan 30th 2023 at 10:36 AM

tyron pls add subdivisions for mods cause hard to undersrtand what is it.

(edit comment delete)